Pages

KHÔNG THỂ & CÓ THỂ trong BƠI LỘI


CÓ THỂ học bơi nhanh nhưng KHÔNG THỂ đi tắt
 CÓ THỂ học bơi trên cạn nhưng KHÔNG THỂ không xuống nước
 CÓ THỂ nhìn người khác bơi để học lóm nhưng KHÔNG THỂ học bơi mà không có thầy
 CÓ THỂ xem clip VĐV bơi nổi tiếng nhưng KHÔNG THỂ bắt chước họ
 CÓ THỂ tay chân quạt rất mạnh nhưng KHÔNG THỂ bơi nhanh nếu tư thế bơi kém
CÓ THỂ biết bơi nhưng KHÔNG THỂ cứu người nếu chưa học cứu đuối
 CÓ THỂ bơi rất tốt nhưng KHÔNG THỂ an toàn tuyệt đối ở dưới nước
CÓ THỂ vui chơi trong nước nhưng KHÔNG THỂ đùa với mạng sống của mình
 CÓ THỂ cho con bạn vui chơi ở dưới nước nhưng KHÔNG THỂ rời mắt khỏi con mình
 CÓ THỂ bạn lớn tuổi nhưng KHÔNG THỂ già đến mức không thể tập bơi!
Chung Tấn Phong