Pages

Lối sống quyết định sức khỏe: Mệt & Không mệt


1 – Vận động nhiều không mệt, nằm ì một chỗ mới mệt2 – Dậy sớm không mệt, thức khuya mới mệt3 – Ăn ít không mệt, ăn nhiều mới mệt4 – Chơi “thể thao” không mệt, chơi “game” mới mệt5 – Có bạn có bè không mệt, cô đơn mới mệt6 – Uống nước nhiều không mệt, uống bia rượu nhiều mới mệt7 – Tập chảy mỡ tưởng mệt nhưng không mệt, lười chảy thây tưởng không mệt nhưng lại mệt!


8 – Hít thở sâu không mệt, hít khói thuốc mới mệt9 –  “Bơi lội” không mệt, “bơi hia” (bia hơi) mới mệt!10 –  Vận động tưởng mệt nhưng không mệt, không vận động tưởng không mệt nhưng lại mệt!
Chung Tấn Phong