Pages

Lịch thi đấu các môn thể thao dưới nước tại Olympic Tokyo 2020 (Giờ Việt Nam)


💙Bạn Biết Bơi thân tặng các bạn lịch thi đấu các môn thể thao dưới nước tại Tokyo 2020 để các bạn tiện theo dõi và hoà mình vào không khí sôi động của các trận tranh tài hấp dẫn của Olympic. 

*Các bạn lưu ý là Bạn Biết Bơi đã chỉnh thời gian thi đấu theo giờ của Việt Nam

Giờ Việt Nam

Môn

Nội dung thi đấu

Ghi chú

Thứ 7, 24/7/2021

17:00
đến
19:30

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

400HH nam

4 đợt

100B nữ

6 đợt

400TD nam

7 đợt

400HH nữ

5 đợt

100E nam

6 đợt

TS 4 x 100TD nữ

2 đợt

12:00

Bóng nước
Nữ

Nhật – Mỹ

Nhóm B

13:30

Canada – Úc

Nhóm A

16:20

Nam Phi – Tây Ban Nha

Nhóm A

17:50

Trung Quốc – Nga

Nhóm B

Chủ nhật, 25/7/2021

13:00

Nhảy cầu

🥇 Chung kết đôi nữ cầu mềm 3m

8:30
đến
10:20

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

🥇 400HH nam

Chung kết

100B nữ

Bán kết 1 và 2

🥇 400TD nam

Chung kết

🥇 400HH nữ

Chung kết

100E nam

Bán kết 1 và 2

🥇 TS 4 x 100TD nữ

Chung kết

17:00
đến
19:45

100N nữ

5 đợt

200TD nam

6 đợt

100E nữ

6 đợt

100N nam

5 đợt

400TD nữ

5 đợt

TS 4 x 100TD nam

3 đợt

8:00

Bóng nước
Nam

Nam Phi – Ý

Nhóm A

9:30

Hungari – Hy Lạp

Nhóm A

12:00

Mỹ – Nhật Bản

Nhóm A

13:30

Úc – Montenegro

Nhóm B

16:20

Serbia – Tây Ban Nha

Nhóm B

17:50

Croatia – Kazakhstan

Nhóm B

Thứ 2, 26/7/2021

13:00

Nhảy cầu

🥇 Chung kết đôi nam cầu cứng 10m

8:30
đến
11:05

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

🥇 100B nữ

Chung kết

200TD nam

Bán kết 1 và 2

100E nữ

Bán kết 1 và 2

🥇 100E nam

Chung kết

🥇 400TD nữ

Chung kết

100N nam

Bán kết 1 và 2

100N nữ

Bán kết 1 và 2

🥇 TS 4 x 100TD nam

Chung kết

17:00
đến
19:50

200TD nữ

6 đợt

200B nam

4 đợt

200HH nữ

6 đợt

1500TD nữ

4 đợt

12:00

Bóng nước
Nữ

Mỹ – Trung Quốc

Nhóm B

13:30

Nga – Hungari

Nhóm B

16:20

Úc – Hà Lan

Nhóm A

17:50

Tây Ban Nha – Canada

Nhóm A

Thứ 3, 27/7/2021

13:00

Nhảy cầu

🥇 Chung kết đôi nữ cầu cứng 10m

8:30
đến
10:30

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

200TD nữ

Bán kết 1 và 2

🥇 200TD nam

Chung kết

🥇 100N nữ

Chung kết

🥇 100N nam

Chung kết

🥇 100E nữ

Chung kết

200B nam

Bán kết 1 và 2

200HH nữ

Bán kết 1 và 2

17:00
đến
19:45

100TD nam

8 đợt

200B nữ

4 đợt

200E nam

5 đợt

TS 4 x 200TD nam

2 đợt

800TD nam

6 đợt

8:00

Bóng nước
Nam

Nam Phi – Mỹ

Nhóm A

9:30

Montenegro – Tây Ban Nha

Nhóm B

12:00

Kazakhstan – Serbia

Nhóm B

13:30

Ý – Hy Lạp

Nhóm A

16:20

Nhật Bản – Hungari

Nhóm A

17:50

Úc – Croatia

Nhóm B

Thứ 4, 28/7/2021

13:00

Nhảy cầu

🥇 Chung kết đôi nam cầu mềm 3m

8:30
đến
11:15

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

100TD nam

Bán kết 1 và 2

🥇 200TD nữ

Chung kết

🥇 200B nam

Chung kết

200B nữ

Bán kết 1 và 2

200E nam

Bán kết 1 và 2

🥇 200HH nữ

Chung kết

🥇 1500TD nữ

Chung kết

🥇 TS 4 x 200TD nam

Chung kết

17:00
đến
18:59

100TD nữ

7 đợt

200N nam

4 đợt

200E nữ

4 đợt

200HH nam

4 đợt

TS 4 x 200TD nữ

2 đợt

12:00

Bóng nước
Nữ

Hungari – Mỹ

Nhóm B

13:30

Canada – Nam Phi

Nhóm A

16:20

Trung Quốc – Nhật Bản

Nhóm B

17:50

Hà Lan – Tây Ban Nha

Nhóm A

Thứ 5, 29/7/2021

8:30
đến
11:20

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

🥇 800TD nam

Chung kết

🥇 200E nam

Chung kết

100TD nữ

Bán kết 1 và 2

200N nam

Bán kết 1 và 2

🥇 200B nữ

Chung kết

🥇 100TD nam

Chung kết

200E nữ

Bán kết 1 và 2

200HH nam

Bán kết 1 và 2

🥇 TS 4 x 200TD nữ

Chung kết

17:00
đến
18:55

800TD nữ

4 đợt

100B nam

6 đợt

200N nữ

4 đợt

4 x 100HH mixed

2 đợt

8:00

Bóng nước
Nam

Hungari – Nam Phi

Nhóm A

9:30

Tây Ban Nha – Kazakhstan

Nhóm B

12:00

Mỹ – Ý

Nhóm A

13:30

Croatia – Montenegro

Nhóm B

16:20

Hy Lạp – Nhật Bản

Nhóm A

17:50

Serbia – Úc

Nhóm B

Thứ 6, 30/7/2021

13:00

Nhảy cầu

Vòng loại đơn nữ cầu mềm 3m

8:30
đến
10:25

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

100B nam

Bán kết 1 và 2

🥇 200E nữ

Chung kết

🥇 200N nam

Chung kết

🥇 100TD nữ

Chung kết

🥇 200HH nam

Chung kết

200N nữ

Bán kết 1 và 2

17:00
đến
20:33

50TD nam

11 đợt

50TD nữ

12 đợt

1500TD nam

6 đợt

TS 4 x 100HH nữ

2 đợt

TS 4 x 100HH nam

3 đợt

12:00

Bóng nước
Nữ

Nam Phi – Hà Lan

Nhóm A

13:30

Mỹ – Nga

Nhóm B

16:20

Nhật Bản – Hungari

Nhóm B

17:50

Tây Ban Nha – Úc

Nhóm A

Thứ 7, 31/7/2021

13:00

Nhảy cầu

Bán kết đơn nữ cầu mềm 3m

8:30
đến
10:20

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

🥇 100B nam

Chung kết

🥇 200N nữ

Chung kết

🥇 800TD nữ

Chung kết

50TD nam

Bán kết 1 và 2

50TD nữ

Bán kết 1 và 2

🥇 4 x 100HH mixed

Chung kết

8:00

Bóng nước
Nam

Montenegro – Kazakhstan

Nhóm B

9:30

Úc - Tây Ban Nha

Nhóm B

12:00

Mỹ – Hungari

Nhóm A

13:30

Croatia – Serbia

Nhóm B

16:20

Ý – Nhật Bản

Nhóm A

17:50

Nam Phi – Hy Lạp

Nhóm A

Chủ nhật, 1/8/2021

13:00

Nhảy cầu

🥇 Chung kết đơn nữ cầu mềm 3m

8:30
đến
10:20

🏊🏻‍♂️

Bơi lội

🥇 50TD nam

Chung kết

🥇 50TD nữ

Chung kết

🥇 1500TD nam

Chung kết

🥇 TS 4 x 100HH nữ

Chung kết

🥇 TS 4 x 100HH nam

Chung kết

12:00

Bóng nước
Nữ

Hungari – Trung Quốc

Nhóm B

13:30

Hà Lan – Canada

Nhóm A

16:20

Nga – Nhật Bản

Nhóm B

17:50

Úc – Nam Phi

Nhóm A

Thứ 2, 2/8/2021

13:00

Nhảy cầu

Vòng loại đơn nam cầu mềm 3m

17:30

Bơi nghệ thuật

Thi vòng loại nội dung liên kết đôi tự chọn (Duet free routine)

8:00

Bóng nước
Nam

Hungari – Ý

Nhóm A

9:30

Hy Lạp – Mỹ

Nhóm A

12:00

Serbia – Montenegro

Nhóm B

13:30

Tây Ban Nha – Croatia

Nhóm B

16:20

Nhật Bản – Nam Phi

Nhóm A

17:50

Úc – Kazakhstan

Nhóm B

Thứ 3, 3/8/2021

8:00

Nhảy cầu

Bán kết đơn nam cầu mềm 3m

13:00

🥇 Chung kết đơn nam cầu mềm 3m

17:30

Bơi nghệ thuật

Thi liên kết đôi bắt buộc (Duet technical routine)

12:00

Bóng nước
Nữ

Tứ kết

13:30

Tứ kết

16:20

Tứ kết

17:50

Tứ kết

Thứ 4, 4/8/2021

4:30

Bơi Marathon

🥇 Chung kết 10km nữ

13:00

Nhảy cầu

Vòng loại đơn nữ cầu cứng 10m

17:30

Bơi nghệ thuật

🥇 Chung kết nội dung liên kết đôi tự chọn (Duet free routine)

12:00

Bóng nước
Nam

Tứ kết

13:30

Tứ kết

16:20

Tứ kết

17:50

Tứ kết

Thứ 5, 5/8/2021

4:30

Bơi Marathon

🥇 Chung kết 10km nam

8:00

Nhảy cầu

Bán kết đơn nữ cầu cứng 10m

13:00

🥇 Chung kết đơn nữ cầu cứng 10m

12:00

Bóng nước
Nữ

Xếp hạng
từ 5 - 8

13:30

Bán kết

16:20

Xếp hạng
từ 5 - 8

17:50

Bán kết

Thứ 6, 6/8/2021

13:00

Nhảy cầu

Vòng loại đơn nam cầu cứng 10m

17:30

Bơi nghệ thuật

Thi liên kết tập thể bắt buộc (Team technical routine)

12:00

Bóng nước
Nam

Xếp hạng
từ 5 - 8

13:30

Bán kết

16:20

Xếp hạng
từ 5 - 8

17:50

Bán kết

Thứ 7, 7/8/2021

8:00

Nhảy cầu

Bán kết đơn nam cầu cứng 10m

13:00

🥇 Chung kết đơn nam cầu cứng 10m

17:30

Bơi nghệ thuật

🥇 Chung kết nội dung liên kết tập thể tự chọn (Team free routine)

7:30

Bóng nước
Nữ

Xếp hạng 7 - 8

9:00

Xếp hạng 5 - 6

11:40

Tranh HCĐ

14:30

🥇 

Tranh HCV

Chủ nhật, 8/8/2021

7:30

Bóng nước
Nam

Xếp hạng 7 - 8

9:00

Xếp hạng 5 - 6

11:40

Tranh HCĐ

14:30

🥇 

Tranh HCV