Pages

Tổng hợp lại các bài đã đăng của Bạn Biết Bơi


*Bấm vào tiêu đề để dẫn đến bài viết

Giải đáp những băn khoăn của người học bơi ban đầu

  1. Biết bơi chỉ là chuyện nhỏ
  2. Câu hỏi lớn nhất của người học bơi
  3. Sợ nước – chuyện không của riêng ai!
  4. Mầm, chồi, lá đi bơi
  5. Không bao giờ là quá muộn để học bơi
  6. Không thầy tốt … đố mày bơi tốt
  7. Tư vấn mua mũ và kinh bơi khi đăng ký học bơi
  8. Nên học kiểu bơi nào trước?

Kiến thức tổng quát ban đầu

Kiến thức về kỹ thuật bơi

Giới thiệu các bộ môn “anh em” khác của Bơi lội

Nhận định và đánh giá các giải bơi lội